luottokortti kädessä

Taloudellinen väkivalta tarkoittaa itsenäisen rahankäytön estämistä ja kontrollointia. Uhriksi voi joutua kuka tahansa.  

Pienempituloinen vaimo ostaa yhteisillä varoilla auton ilman puolisonsa suostumusta. Aikuisen pojan toistuvat rahapyynnöt köyhdyttävät iäkästä äitiä niin, että hän jättää lääkkeensä ostamatta. Perheenäidin täytyy pyytää mieheltään rahaa ruokaostoksiin, koska tämä hallitsee kaikkea rahankäyttöä. Esimerkit kertovat usein vaietusta aiheesta, taloudellisesta lähisuhdeväkivallasta.

Taloudellinen väkivalta loukkaa uhrin itsemääräämisoikeutta ja vahingoittaa uhriaan rahaan liittyvillä keinoilla. Se ilmenee kontrollointina, alistamisena, uhkailuna, pakottamisena ja kiristämisenä.

Jos läheisesi estää sinulta itsenäisen rahankäytön, osallistumisen taloudellisiin päätöksiin tai pakottaa antamaan rahaa vastoin omaa tahtoasi, olet todennäköisesti taloudellisen väkivallan uhri.

pariskunta pitää kädestä

Missä tunnelmissa teillä puhutaan rahankäytöstä?

Taloudellinen lähisuhdeväkivalta on vallankäyttöä, jota voi olla vaikea tunnistaa väkivallaksi. Rahankäyttöä pidetään perheissä monesti yksityisenä ja herkkänä aiheena. Taloudelliseen väkivaltaan voi helposti liittyä häpeää ja syyllisyyttä, mikä saa uhrin epäilemään omaa kykyään hoitaa raha-asioita.

– Väkivallan kohteeksi joutunut ei välttämättä ymmärrä tilannettaan, ja ajan mittaan hallinta ja manipulointi alkavat tuntua normaalilta, kertoo erikoistutkija Johanna Hietamäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

On kuitenkin normaalia keskustella rahankäytöstä, säästämisestä ja yhteisistä hankinnoista – ja olla niistä vapaasti eri mieltä. Rahariidat ja rahaan liittyvä käyttäytyminen muuttuvat taloudelliseksi väkivallaksi, kun toinen osapuoli pelkää tai joutuu olemaan näissä tilanteissa varuillaan.

äiti ja poika

Uhriksi voi joutua kuka tahansa

Taloudellista väkivaltaa voi kohdata jokainen lähisuhteessa elävä. Väkivallan käyttäjä saattaa olla yhtä lailla parempi- kuin pienempituloinen puoliso. Uhri voi olla vanhempi, jolta aikuinen lapsi vaatii rahaa velkojensa tai vuokranmaksuun. Läheinen ystäväkin saattaa hyväksikäyttää uhriaan maksattamalla tällä esimerkiksi yhteisen reissun kaikki matkakulut.

Taloudelliseen väkivaltaan liittyy usein muita väkivallan muotoja, kuten henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Taustalla saattavat vaikuttaa myös päihdeongelmat tai peliriippuvuudet. Uhrikaan ei aina tiedä, mistä väkivalta on alkanut.

– Rahariidat kiristävät ilmapiiriä ja päihdeongelmat kärjistävät niitä entisestään. Taloudellinen väkivalta sisältää helposti vaikkapa fyysistä pahoinpitelyä tai sillä uhkaamista, muistuttaa Johanna Hietamäki. 

Nollalinja auttaa, soita 080 005 005

Nollalinja on maksuton puhelinpalvelu, joka auttaa lähisuhdeväkivallan uhreja ja heidän läheisiään. Soittaja voi keskustella anonyymisti, mikä lähisuhteen talouskäytännöissä on normaalia toimintaa ja mikä ei.

Nollalinjan asiantuntija auttaa soittajaa tunnistamaan väkivallan ja saamaan tietoa oikeuksistaan. Tarvittaessa soittajaa neuvotaan, kuinka avata oma pankkitili tai ohjata itselle kuuluvat etuudet omalle tilille.

Tänä vuonna koronapandemia on johtanut lomautuksiin ja irtisanomisiin Suomessakin. Kun tulot ehtyvät, taloudelliset vaikeudet lisääntyvät.

– Noin joka kymmenennessä soitossa käsitellään taloudellista lähisuhdeväkivaltaa, sanoo Johanna Hietamäki.   

Nollalinjan logo ja puhelinnumero