Nollinjen är en nationell, avgiftsfri hjälptelefon för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer. Även närstående till personer som utsatts för våld eller yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet kan ringa Nollinjen.

På Nollinjen arbetar kompetenta och erfarna yrkespersoner inom hälso- och sjukvården. De lyssnar och ger dig stöd och råd dygnet runt, under årets alla dagar. Nollinjen betjänar på finska, svenska och engelska.

På Nollinjen kan du samtala konfidentiellt om din situation, dina erfarenheter och rädslor. Personalen har tystnadsplikt. Du behöver inte berätta ditt namn och personalen får inte veta ditt telefonnummer. Ett samtal till Nollinjen syns inte heller på telefonräkningen.

När du ringer från Finland är samtalet gratis. För samtal från andra länder debiteras en avgift enligt operatörens prislista. Om du ringer från utlandet är numret till Nollinjen +358 80 005 005.

Om det är rusning och alla våra linjer är upptagna, kan du ringa på nytt när som helst. Nollinjens personal kan inte ringa upp dig, eftersom ditt telefonnummer inte sparas någonstans när du ringer.

Surfa tryggt på webbplatsen

Om du snabbt behöver lämna webbplatsen, går det lättast genom att klicka på knappen ”Pikapoistuminen / Quick Exit” uppe till höger. Knappen tar dig snabbt till webbadressen www.google.fi.

De webbsidor som du besöker sparas automatiskt i webbläsarens historik. Om du inte vill att andra personer vet om att du besökt en webbplats, kan du slå på privat surfning på din webbläsare. Då sparas inte de sidor som du besöker.

Ett annat alternativ är att radera sidorna från webbläsarens historik efter besöket. Det är bra att tömma webbhistoriken också då du granskat personliga uppgifter på en allmän dator, till exempel på ett bibliotek eller på någon annan offentlig plats.

 

Nedan finns anvisningar för hur du kan surfa privat och ta bort webbhistorik med olika webbläsare:

Chrome

Surfa privat: Öppna webbläsaren på normalt sätt. Klicka på ikonen med tre prickar ovanpå varandra uppe till höger. Välj ”Nytt inkognitofönster” i menyn som öppnas.

Ta bort sidor från historiken: Genom att trycka på tangenterna Ctrl och h får du fram webbhistoriken. Kryssa för de sidor som du vill ta bort och klicka på ”Ta bort valda objekt”.

Internet Explorer

Surfa privat: Öppna webbläsaren på normalt sätt. Webbläsarens logo syns på nedre balken på din skärm. Klicka på logon med höger musknapp och välj ”Starta InPrivate-surfning” i menyn som öppnas.

Ta bort sidor från historiken: Genom att trycka på tangenterna Ctrl och h får du fram webbhistoriken. Klicka på önskad sida med höger musknapp och välj ”ta bort”.

Firefox

Surfa privat: Öppna webbläsaren på normalt sätt. Klicka på ikonen med tre streck ovanpå varandra uppe till höger. Välj ”Nytt privat fönster” i menyn som öppnas.

Ta bort sidor från historiken: Klicka på ikonen med tre streck ovanpå varandra uppe till höger. Välj ”Historik” och sedan ”Rensa ut tidigare historik…” i menyn som öppnas. Välj i menyn hur mycket av din historik ska tas bort.

Safari

Surfa privat: Välj ”Arkiv” i balken längst uppe och ”Nytt privat fönster” i rullgardinsmenyn.

Ta bort sidor från historiken: Välj ”Historik” och ”Rensa historik” i balken längs uppe.

Bakrunden till tjänsten – mot våld och familjevåld

Europarådets allmänna konvention mot våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen, trädde i kraft i Finland år 2015. Nollinjen, en avgiftsfri telefontjänst, är sådan service med låg tröskel som konventionen förutsätter av medlemsstaterna.

Telefontjänsten Nollinjen tillhandahålls av Institutet för hälsa och välfärd. Som serviceproducent fungerar Setlementti Tampere ry, en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation.

Nollinjen är en statlig specialtjänst som finansieras genom brottsofferavgiften.

 


 

Startsidan (på svenska)
Vad är våld?
Skyddshem
Frågor och svar
Material